සංචාරක

සංචාරක ව්‍යපාරය අප්‍රිකාව දක්වා ප්‍රවර්ධනය වේ !

සංචාරක ව්‍යපාරය අප්‍රිකාව දක්වා ප්‍රවර්ධනය වේ ! අප්‍රිකාවේ බෙනින් රාජ්‍යයේ වැසියන්ට මෙම වසරේ සිට වීසා නොමැතිව දින 30ක කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳී සිටිය හැක. 2024 ජනවාරි 19 බ්‍රහස්පතින්දා බෙනින් සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අත්සන් කරන ලද අවබෝධතා ගිවිසුමෙන් මෙම අයිතිය...

Read more

දෙසැම්බර් සංචාරකයින් ලක්ෂ 02 ඉක්මවයි

මෙම දෙසැම්බර් මාසයේදී සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම ලක්ෂ 2 සීමාව ඉක්මවා ගිය බව සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය වසර 4 ඇතුළත මාසයක් තුළ ඉහළම සංචාරක පැමිණීමක් වාර්තා වී ඇත්තේ මෙම දෙසැම්බර් මාසයේදී බවය. 2023 වසරේ මුල සංචාරකයින්...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News