කර්තෘ සටහන

ෆොන්සේකා දෙලොවක් අතර ?

2010 ජනාධිපතිවරණයට අහම්බෙන් කඩා වැටුණු ජෙනරල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා මුල සිටම උත්සහ කලේ තමන්ගේ දේශපාලන දැනුම අනුව සියළුම පක්ෂ එකතු කරමින් පවතින දූෂිත පාලන ක්‍රමය පෙරලා දැමීමටය. විශේෂයෙන්ම ඔහු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය එක් පෙරමුණකට ගෙන ඒමට...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News