ආර්ථික

දේශීය මුදල් සංචිත විදේශ ප්‍රේෂණ වලට පරිවර්තනය කිරීමට පැනවූ සීමාවන් ඉවතට !

2020 මැද භාගයේ සිට උද්ගත වූ ආර්ථික අර්බුධය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා විදේශ ආයෝජන සඳහා අවශ්‍ය තම දේශීය මුදල් සංචිත ඩොලර් හා අනෙකුත් විදේශ මුදල් සංචිත වලට මාරු කිරීම තහනම් කරමින් පැනවූ බාධක ඉවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්...

Read more

උද්දමනය ඉහල නගද්දී ඇඟළුම් හා සංචාරක කේෂ්ත්‍ර ලාභ ඉහල යයි !

පසුගිය දෙසැම්බරයේදී පැමිණි සංචාරකයින් හේතුවෙන් සංචාරක ව්‍යාපාරය තුල යම් ප්‍රගතියක් දක්නට ලැබුනද රටේ උද්ධමනය සැලකිය යුතු ආකාරයකින් යලි ඉහල ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටින්නේ, ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News